SOF in Umeå March 19 2015

http://onkologidagarna.se

13.00-16.00 Parallella sessioner
Strålbehandling
(I samarbete med Svensk Förening för Radiofysik)
Moderator: Björn Zackrisson, Cancercentrum, Umeå

Skonsam strålbehandling – Ett nationellt projekt med MR i fokus
Mikael Karlsson, Umeå

Bakgrund och motivering; problembeskrivning för olika diagnoser
Tufve Nyholm, Umeå, Lars E Olsson, Lund/Malmö

MR baserad strålbehandling utan CT. Hur gör man?
Joakim Jonsson, Umeå

Automatisk segmentering på MR bilder för target- och riskorgan
Stina Svensson, RaySearch, Stockholm

Presentation av vilka kliniska studier som pågår eller är på gång
Adalsteinn Gunnlaugsson, Lund

Adaptiv strålbehandling
Adaptive radiotherapy for urinary bladder cancer – physical and clinical aspects Anne Vestergaard, Department of Medical Physics, Aarhus University Hospital
Morten Höyer, Department of Oncology, Aarhus University Hospital