Lathund sekundär diagnos & intention vid palliationer och udda regimer